Eksperyment KZO: Kurt Vonnegut, "Śniadanie mistrzów"