WARSZAWA, WARSZAWA - reż. Anna Dobrowodzka, zwycięski reportaż filmowy 3 edycji KZO