CZYTANIE - Tomasz Mering, zwycięskie plakaty promujące czytanie 3 edycji Projeku KZO