JOSE ORTEGA Y GASSET - człowiek, historia i kryzys kultury


Fragment wykładu dr Lecha Grudzińskiego w Teatrze Wybrzeże, poniedziałek 10.01.2011r