LEE-LEET W SPÓŁDZIELNI LITERACKIEJ - fragmenty koncertu