PRÓBA ZROZUMIENIA - sesja zdjęciowa w Józefie K.
/fot: Grzegorz Pawelak/